.: MENU
Strona Głowna
Wędkarski Humor:)
Atlas Ryb
Regulamin PZW
Potrawy z ryb
Sprzęt
Zanęty
Przynęty
Rekordowe ryby
Węzły wędkarskie
Download
Linki
Forum
Księga Gości
 

 .: STATUS
Strona powstala w dniu 25.III.2005

Aktualnie na tej stronie jest:
 

 .: kulinaria
Potrawy z ryb :

-Zupa rybna
-Okonie w ciescie
-Karp pieczony
-Ukleje w marynacie
-Karp w cieście
-Budyń z ryb

I inne !!!

Zobacz
 

 .: regulamin pzw

Regulamin PZW

Wstęp

Regulamin Amatorskiego Polowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczacych zasad uprawiania wedkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiazuja wszystkich wedkujacych w wodach bedacych w uzytkowaniu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Zwiazku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na lowiskach specjalnych PZW moga obowiazywac odrebne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza sie amatorski polów ryb kusza za zgoda uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski polów ryb kusza moze uprawiac osoba posiadajaca karte lowiectwa podwodnego.

Prawa wedkujacego w wodach PZW

§ 1

1. Prawo do wedkowania w wodach uzytkowanych przez Polski Zwiazek Wedkarski maja czlonkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadajacy karte wedkarska, przestrzegajacy zasad ujetych w niniejszym Regulaminie, po oplaceniu stosownych skladek.

2. Zasady wydawania kart wedkarskich reguluja przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie sródladowym, z pósniejszymi zmianami.

3. Z obowiazku posiadania karty wedkarskiej sa zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywajacy w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wedkowania ma wedkarz, który ukonczyl 14 lat, z tym ze mlodziez do 16 lat nie ma prawa do wedkowanie w porze nocnej bez opieki osoby pelnoletniej.

5. Czlonek PZW do 14 lat ma prawo wedkowac z nastepujacymi ograniczeniami: w ramach wlasnego lowiska, zgodnie z limitem ilosciowym i wagowym, wylacznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. Mlodziez niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wedkowac:

a) w ramach uprawnien i dziennego limitu polowu ryb swojego opiekuna metoda spinningowa lub muchowa. Przekazanie uprawnien nie wyklucza wedkowania opiekuna na jedna wedke.
b) w ramach uprawnien stanowiska i dziennego limitu polowu ryb swojego opiekuna, maja prawo wedkowac dwie osoby, kazda na jedna wedke. Udostepnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wedkowania opiekuna na jedna wedke.

7. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Mlody Wedkarz", który nie ukonczyl 14 lat, przysluguja uprawnienia do wedkowania na równi z czlonkiem PZW, z zastrzezeniem pkt.4.

8. Wedkarz ma prawo do swobodnego dostepu do wody, a takze do przybijania i cumowania do brzegu sprzetu plywajacego, jesli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowia inaczej.

9. Czlonek PZW ma prawo udostepnic wspólmalzonkowi jedna ze swoich wedek do wedkowania, w granicach przyslugujacego mu stanowiska i limitu polowu, bez koniecznosci uiszczania przez wspólmalzonka skladki czlonkowskiej oraz skladki na ochrone i zagospodarowanie wód. Powyzsze ma wylacznie zastosowanie przy wedkowaniu dopuszczajacym lowienie na dwie wedki.

Obowiazki wedkujacego w wodach PZW

§ 2

1. W czasie wedkowania wedkarz ma obowiazek posiadac: karte wedkarska, legitymacje PZW z potwierdzeniem uiszczenia naleznych skladek lub inne wazne zezwolenie uprawniajace do wedkowania na danym lowisku.

2. Przed przystapieniem do wedkowania, wedkarz zobowiazany jest do ustalenia do kogo nalezy wybrane przez niego lowisko i czy nie obowiazuja na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na lowisku pierwszenstwo ma ten wedkarz, który przybyl na nie wczesniej. Przy zajmowaniu stanowisk wedkujacy powinni zachowac miedzy soba odpowiednie odstepy, okreslone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstepy te moga byc zmniejszone tylko za zgoda wedkarza, który wczesniej zajal dane stanowisko.

4. W czasie wedkowania wedki musza byc pod stalym nadzorem ich wlasciciela.

5. Wedkarz zobowiazany jest posiadac przyrzad do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka nalezy uwalniac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci.

6. Wedkarz zobowiazany jest utrzymac w czystosci stanowisko wedkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez wzgledu na stan, jaki zastal przed rozpoczeciem polowu.

7. Obowiazkiem wedkarza jest opuszczenie lowiska, jesli rozgrywane maja byc na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadac pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauwazenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. sniete ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wedkarz ma obowiazek natychmiast zawiadomic o tym zarzad najblizszego kola lub okregu PZW, policje albo najblizszy organ administracji publicznej.

9. Jezeli wedkarz zlowi rybe oznakowana i zabiera ja, ma obowiazek przeslac do zarzadu okregu PZW, na którego terenie zostala ona zlowiona, znaczek i kilka lusek wyjetych powyzej linii bocznej ryby, podajac równoczesnie jej gatunek, dlugosc i ciezar oraz miejsce, date i godzine polowu.

Zasady wedkowania

§ 3

1. Wedka

Wedkarz ma obowiazek poslugiwac sie wedka skladajaca sie z wedziska o dlugosci co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakonczona :

a/ jednym haczykiem z przyneta, albo

b/ nie wiecej niz dwoma haczykami, kazdy ze sztuczna przyneta imitujaca owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym kazdy haczyk moze miec nie wiecej niz dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczaly one poza obwód kola o srednicy 30 mm albo

c/ sztuczna przyneta wyposazona w nie wiecej niz trzy haczyki; haczyk moze miec nie wiecej niz cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczaly one poza obwód kola o srednicy 30 mm.

d/ przy polowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przyneta, przy czym haczyk nie moze miec wiecej niz trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczaly one poza obwód kola o srednicy 20 mm, albo

e/ sztuczna przyneta wyposazona w nie wiecej niz dwa haczyki, przy czym kazdy haczyk moze miec nie wiecej niz trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczaly one poza obwód kola o srednicy 20 mm

2. Przynety

a/ Jako przynety moga byc stosowane :

- przynety naturalne: zwierzece i roslinne,

- przynety sztuczne.

b/ Zabrania sie stosowac jako przynet / zanet / :

- zwierzat i roslin chronionych,

- ikry rybiej,

- wykresla sie zapis zywej ryby.

c/ Przynety naturalne zwierzece to organizmy zywe lub martwe, a takze ich czesci. W przypadku stosowania jako przynet martwych ryb, moga byc uzyte tylko ryby wymiarowe lub nie objete wymiarem ochronnym oraz nie znajdujace sie w okresie ochronnym.

d/ Przynety naturalne roslinne to rosliny, ich czesci oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynet tych umownie zalicza sie tez sery.

e/ Przynety sztuczne to grupa przynet wykonanych z róznych materialów naturalnych lub sztucznych. Przynety te moga byc uzbrojone najwyzej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie wiekszym niz szerokosc przynety sztucznej / z tolerancja do 2 mm /.

f/ Sztuczne muchy to grupa przynet sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materialów.

3. Wedkowanie

3.1. W wodach uzytkowanych przez PZW mozna wedkowac z brzegu przez cala dobe, z wyjatkiem wód krainy pstraga i lipienia / wymienionych w odrebnym informatorze PZW /, gdzie wolno wedkowac tylko w porze dziennej, tj. od switu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem slonca i 1 godz. po zachodzie slonca /.

3.2. Zabrania sie lowic ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krzesliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrebach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wedkarz ma obowiazek przestrzegac limitów dziennych polowów ryb.

3.4. Ponadto wedkarzowi nie wolno :

a/ przechowywac i zabierac ryb ponizej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawac zlowionych ryb,

c/ rozdawac zlowionych ryb na terenie lowiska,

d/ lowic ryb w odleglosci mniejszej niz 50 m od: jazów, sluz, tam, zapór, przeplawek oraz innych urzadzen sluzacych do pietrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych sluzacych regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e/ lowic ryb w odleglosci mniejszej niz 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzedzi polowu,

f/ lowic metoda "szarpaka",

g/ budowac pomostów i stanowisk wedkarskich bez zgody uzytkownika wody,

h/ poslugiwac sie sprzetem plywajacym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

i/ lowic ryb ze sprzetu plywajacego w porze nocnej / od zmierzchu do switu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjatkiem okresu od 1 czerwca do 30 wrzesnia,

j/ stosowac sztucznego swiatla, sluzacego lokalizowaniu bads zwabianiu ryb na stanowisko,

k/ kotwiczyc lodzi na oznakowanych torach zeglugi wodnej,

l/ wedkowac z mostów,

m/ obcinac glów rybom przed zakonczeniem wedkowania.

3.5. Ryby w stanie zywym, zlowione zgodnie z limitem ilosciowym, nalezy przechowywac wylacznie w siatkach wykonanych z miekkich nici, rozpietych na sztywnych obreczach. Kazdy wedkarz musi przechowywac osobno zlowione przez siebie ryby, z tym ze zabrania sie przechowywania zywych ryb dluzej niz 24 godz.

3.6. Zlowione ryby niewymiarowe lub bedace pod ochrona musza byc bezwzglednie z ostroznoscia wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przezycia.

3.7. Raków pregowatych, raków sygnalowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karlowaty po zlowieniu nie nalezy wypuszczac do lowiska, w którym je zlowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie polowu ryb na przynety naturalne zabrania sie równoczesnego lowienia metodami spinningowa lub muchowa.

Lowienie ryb spokojnego zeru

§ 4

1. Lowienie ryb spokojnego zeru dozwolone jest równoczesnie na dwie wedki.

2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim moze okreslic dopuszczalna ilosc zanet w danym lowisku.

3. Wedkarz lowiacy ryby na przynety naturalne, zobowiazany jest do zachowania nastepujacych minimalnych odstepów od innych wedkujacych:

a/ lowiac z brzegu - 10 m

b/ miedzy lodziami - 25 m

c/ miedzy lodzia a brzegiem - 50 m

Lowienie ryb drapieznych

§ 51. Lowienie ryb drapieznych, na przynety naturalne, dozwolone jest równoczesnie na dwie wedki.

2. Lowiac ryby metoda spinningowa lub trollingowa wolno uzywac jednej wedki, uzbrojonej w jedna przynete sztuczna.

3. Lowiac ryby drapiezne na przynety sztuczne lub sztuczna muche obowiazuje zachowanie nastepujacych odleglosci pomiedzy wedkujacymi:

a/ lowiac z brzegu - 30 m

b/ lowiac z lodzi lub brodzac - 50 m

Lowienie ryb lososiowatych

§ 6

1. Lowienie ryb lososiowatych dozwolone jest wylacznie na przynety sztuczne z uwzglednieniem ustalen szczególowych wymienionych w informatorze wód krainy pstraga i lipienia, z wylaczeniem pstraga teczowego.

a) w innych wodach nie objetych informatorem krainy wód pstraga i lipienia, lowienie tych ryb dozwolone jest na przynety dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa.

2. Przy lowieniu ryb lososiowatych metoda spinningowa lub trollingowa obowiazuja te same zasady, jak przy lowieniu ryb drapieznych.

3. Przy lowieniu metoda muchowa obowiazkiem wedkarza jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a/ przy lowieniu w wodach krainy ryb lososiowatych wolno poslugiwac sie tylko jedna wedka,

b/ wedka stosowana w metodzie muchowej musi byc wyposazona w sznur muchowy i kolowrotek o szpuli ruchomej. Zylke wolno stosowac wylacznie do wiazania przyponów, których dlugosc nie moze przekroczyc dwukrotnej dlugosci uzywanego wedziska,

c/ nie wolno stosowac wiecej niz dwóch sztucznych much na jednej wedce,

d/ nie wolno stosowac dodatkowego zewnetrznego obciazenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciazonej w jej konstrukcji,

e/ w wodach krainy ryb lososiowatych , w których dopuszcza sie lowienie na przynety roslinne wolno obciazac wylacznie zestaw z przyneta roslinna. Zabrania sie dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczna przyneta,

f/ zlowione ryby lososiowate, przeznaczone do zabrania, nalezy usmiercic natychmiast po zlowieniu,

g/ przy lowieniu ryb lososiowatych w wodach udostepnionych tylko do lowienia na sztuczna muche, zakazuje sie stosowania kuli wodnej, a takze innych zastepujacych ja przedmiotów / np. splawik/.

Lowienie ryb pod lodem

§ 7

1. Lowienie ryb spod lodu dozwolone jest wylacznie przy uzyciu jednej wedki.

2. Zabrania sie stosowac martwej i zywej ryby jako przynety.

3. Lowiac ryby spod lodu nalezy wykonywac otwory o srednicy nie wiekszej niz 20 cm. Miedzy otworami nalezy zachowac odleglosc nie mniejsza niz 1 m.

4. Wedkujacy na lodzie powinni zachowac pomiedzy soba odleglosci co najmniej 10 m.

5. Zabrania sie lowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do switu.

6. Ryby zlowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, nalezy usmiercic bezposrednio po zlowieniu.

Ochrona ryb

§ 8

1. Wymiar ochronny ryby stanowi dlugosc od poczatku glowy do najdalszego kranca pletwy ogonowej.

2. Obowiazuja nastepujace wymiary ochronne ryb :

- bolen do 40 cm

- brzana karpacka do 20 cm

- brzanka do 20 cm

- brzana do 40 cm

- certa do 30 cm

- glowacica do 70 cm

- jaz do 25 cm

- jelec do 15 cm

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/

- klen do 25 cm

- lin do 25 cm

- lipien do 30 cm

- losos do 35 cm

- mietus:

a) w rzece Odrze od ujscia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm

b) w pozostalych wodach do 25 cm

- pstrag potokowy:

a/ w rzece Wisle i jej doplywach od jej zródel do ujscia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej doplywach od granicy panstwowej z Republika Czeska do ujscia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej doplywach do 25 cm

b/ w pozostalych wodach do 30 cm

- rozpiór do 25 cm

- sandacz do 45 cm

- sapa do 25 cm

- sieja do 35 cm

- sielawa do 18 cm

- sum do 70 cm

- szczupak do 45 cm

- swinka do 25 cm

- troc do 35 cm

- troc jeziorowa do 50 cm

- wegorz do 40 cm

- wzdrega do 15 cm

3. Ustala sie nastepujace okresy ochronne ryb :

- bolen - od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzana karpacka - od 1 stycznia do 15 lipca

- certa :

a/ w rzece Wisle od zapory we Wloclawku do jej ujscia od 1 wrzesnia do 30 listopada,

b/ w rzece Wisle powyzej zapory we Wloclawku i w pozostalych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca

- glowacica od 1 marca do 31 maja

- lipien od 1 marca do 31 maja

- losos :

a/ w rzece Wisle i jej doplywach powyzej zapory we Wloclawku od 1 pazdziernika do 31 grudnia, w pozostalym okresie obowiazuje zakaz polowu w czwartki, piatki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisly od zapory we Wloclawku do jej ujscia od 1 grudnia do konca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiazuje zakaz polowu w piatki, soboty i niedziele,

c/ w pozostalych rzekach od 1 pazdziernika do 31 grudnia.

- mietus z wyjatkiem rzeki Odry od ujscia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do konca lutego

- pstrag potokowy :

a/ w rzece Wisle i jej doplywach od jej zródel do ujscia rzeki San, w rzece San i jej doplywach oraz w rzece Odrze i jej doplywach od granicy panstwowej z Republika Czeska do ujscia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej doplywach od 1 wrzesnia do 31 stycznia,

b/ w pozostalych wodach od 1 wrzesnia do 31 grudnia

- sieja od 15 pazdziernika do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapy od 1 kwietnia do 31 maja

- sum :

a/ w rzece Odrze od ujscia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja

b/ w pozostalych wodach od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- swinka od 1 stycznia do 15 maja

- troc :

a/ w rzece Wisle i jej doplywach powyzej zapory we Wloclawku od 1 pazdziernika do 31 grudnia; w pozostalym okresie obowiazuje zakaz polowu w czwartki, piatki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisly od zapory we Wloclawku do jej ujscia od 1 grudnia do konca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiazuje zakaz polowu w piatki, soboty i niedziele

c/ w pozostalych rzekach od 1 pazdziernika do 31 grudnia

- troc jeziorowa od 1 wrzesnia do 31 stycznia

4. Jezeli pierwszy lub ostatni dzien okresu ochronnego dla okreslonego gatunku ryb przypada w dzien ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzien.

5. Zakazowi polowów wedkarskich podlegaja nastepujace gatunki ryb prawnie chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczupla, babka czarnoplamka

- babka mala,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- glowacz pregopletwy, glowacz bialopletwy

- iglicznia,

- jesiotr zachodni,

- kielb bialopletwy,

- kielb Kesslera,

- koza,

- koza zlotawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- rózanka,

- slonecznica

- strzeble - wszystkie gatunki,

- sliz,

- wezynka.

6. Rak blotny i rak szlachetny nie moga byc przedmiotem amatorskiego polowu.

7. Wprowadza sie nastepujace limity ilosciowe ryb do zabrania z lowisk :

7.1. W ciagu tygodnia / od poniedzialku do niedzieli / :

- glowacica 1 szt.

7.2. W ciagu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

- sum 1 szt.

- troc jeziorowa, troc i losos / lacznie / 2 szt.

- bolen, karp, lipien, pstrag potokowy, amur bialy, sandacz, szczupak, brzana / lacznie / 3 szt.

- pstrag teczowy i pstrag zródlany / lacznie / 4 szt.

- sieja, wegorz, lin / lacznie / 4 szt.

- swinka, certa / lacznie / 5 szt.

- jaz, klen / lacznie /10 szt.

Laczna ilosc zlowionych i zabranych z lowisk ryb wymienionych gatunków nie moze przekroczyc 10 szt. w ciagu doby.

8. Dopuszcza sie zabranie z lowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyzej, w ilosciach nie przekraczajacych 5 kg w ciagu doby.

9. Limity nie dotycza krapia, karasia srebrzystego i leszcza.

10. Lowienie ryb podczas zawodów wedkarskich reguluja odrebne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wedkarskiego".

11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilosciowych ryb.

Kontrola i odpowiedzialnosc wedkujacych w wodach PZW

§ 9

1. Wedkarz lowiacy ryby ma obowiazek poddac sie kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ funkcjonariuszy Panstwowej Strazy Rybackiej,

c/ czlonków Spolecznej Strazy Rybackiej,

d/ czlonków Strazy Ochrony Mienia PZW,

e/ czlonków Panstwowej Strazy Lowieckiej,

f/ czlonków Strazy Lesnej,

g/ czlonków Strazy Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.

2. Na zadanie kontrolujacych wedkarz ma obowiazek: okazac dokumenty, sprzet wedkarski, zlowione ryby i przynety.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wedkarza pociaga za soba konsekwencje wynikajace z ustawy o rybactwie sródladowym i Statutu PZW.

Informacje koncowe

§ 10

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego, a takze obowiazujacego powszechnie prawa, w tym :

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 /,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie srodowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,

- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie sródladowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z pózniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z pózniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z pózniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z pózniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z pózniejszymi zmianami /,

- Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,

- Rozporzadzenia Ministra Ochrony srodowiska, Zasobów Naturalnych i Lesnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /,

- Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie polowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i polowu innych organizmów zyjacych w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z pózniejszymi zmianami (Dz. U. nr 17 poz. 160)/.

2. Regulamin wchodzi w zycie na mocy Uchwaly Nr 15 Zarzadu Glównego Polskiego Zwiazku Wedkarskiego z dnia 29 marca 2002 r.
 


 .: Reklamy
Tutaj wsadzimy reklame
 

 .: Artykuły
-Rybie Zabawy
-Przepis na kulki Proteinowe

Więcej...
 

 .: Kontakt z nami:

E-mail:
piotr.koza_92@interia.pl

Gadu-Gadu :
6108453
  GG:6108453
 
Copyright © by SzblonBlog (na życznie WWW.WEDKARSTWO-DLA-WSZYSTKICH.PRV.PL)